Michael Cacoyannis Foundation

Ephemera - Athens 2013

Michael Cacoyannis Foundation

EPHEMERA a play by Nikos Dionysios

Poetry: Margaret Atwood, Harold Pinter, Dimitris Nikolareizis, Nikos Dionysios
Director-Choreographer: Nikos Dionysios
Music: Brian Eno, Carl Orff, Burundi, Maria Callas, Laurie Anderson

Production: DC
Costumes: Bianca Nikolareizi
Lights: Vassilis Klotsotiras
Sound: Kostas Makrinos
Poster: purple design
Sound supervisor: Victor Berkan
Video: Nick Kartsonis
Video editing: George Filntissis

Ass. Director: Fivi Fildissi
Ass. Tech: Takis Vagias

 

Actors:

Renia Achilleopoulou
Ermina Gerardi
Nikos Dionysios
Dimitris Katsis
Alexandros Mitropoulos
Stavroula Ekonomou
Artemis Orfanidou
Marina Samarkou
Konstantinos Feredouros
Fivi Fildissi


Photos

Ephemera - Athens

Video

Ephemera - Video